Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens, med. habil., PhD (Dentoalveoláris Sebészeti osztály vezetője)