A nem kariogén eredetű nyaki léziók

A nem kariogén eredetű nyaki léziók. Eróziós, attríciós foganyagvesztés. Kezelési lehetőségek a konzervatív megoldásoktól a parodontális plasztikai sebészetig és ennek adhezív rehabilitációja szendvics-héjak alkalmazásával

Nyaki kopások és etiológia, kezelés, differenciáldiagnosztika. A harapási magasság csökkenésével járó, saverózió/attríció miatt kialakult lokalizált frontfogkopás komplex ellátást igényel. Az elveszett foganyag adhezív, minimál invazív módon történő helyreállítására ad lehetőséget a „szendvics-héjak” készítése.

A frontrégióban a palatinális direkt kompozit héjakkal megemelt harapási magasság a poszterior fogak kompenzatórikus erupcióját idézi elő, biztosítva ezzel a funkció helyreállítását az erózió/attríció hatásától mentes poszterior fogak restaurálása nélkül. A labiális kerámia héjakkal pedig tartós, esztétikailag kifogástalan megoldást nyújthatunk. A két órás szimpózium alatt a kezelések sorát beszéljük át, melyekből ki tudjuk választani a páciens szempontjából a legjobbat.